+420 777 177 653 autoskola@tura.cz

Vrácení Ř. P.

 

Vracečka – bodový systém

Pokud Vám byl uložen a trval po dobu 12 měsíců a více zákaz řízení motorových vozidel, je nutno na magistrátu složit zkoušku odborné způsobilosti.

Tedy jako žáci autoškoly – napsat dvě dílčí zkoušky

  • napsat elektronické testy
  • prokázat své dovednosti během 30ti minut praktické jízdy ve vozidle

Všechny dílčí zkoušky musí být hodnoceny stupněm PROSPĚL!

Pokud byste u některé zkoušky neprospěli, pak máte 2x možnou opravu. Jinak byste museli absolvovat z daného předmětu celý nový výcvik v autoškole.

Zkouška má platnost 30 dní, jinak propadá. Nelze ji proto absolvovat  dříve k datu, než bude ukončena blokace řidičského průkazu.

Cena: 3.700 Kč

V ceně je zahrnuta učebnice  Autoškola pohodlně, konzultační hodina teorie a hodina praktické jízdy, závěrečná zkouška na magistrátu.

V ceně není zahrnut administrativní poplatek na magistrátu 700 Kč za vykonání zkoušky (platí se na Zlínské radnici)

K přijetí ke zkoušce se musíte přihlásit prostřednictvím autoškoly.

K tomu potřebujete:

  • vyplněnou přihlášku
  • vyplněnou a od praktického lékaře potvrzenou zdravotní způsobilost
  • výpis z evidenční karty řidiče (získáte na magistrátu nebo na poště)
  • potvrzení o provedení psychologického vyšetření

Žádost o řidičské oprávnění

Lékařský posudek

Výcvikový vůz Autoškoly TURA – Kia CEE’D

Budova Large

Učebna autoškoly Tura